Ψυχοθεραπεία ζεύγους

  Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των σχέσεων και των γάμων που διαλύονται έχει αυξηθεί κατακόρυφα, και μάλιστα σε όλο και  μικρότερες ηλικίες. Στα αρχικά στάδια μιας σχέσης οι σύντροφοι τείνουν να εξιδανικεύουν ο ένας τον άλλον και αρνούνται να δουν τα στοιχεία εκείνα που δυσκολεύουν τη σχέση. Αυτή η επιλεκτική αντίληψη της πραγματικότητας λειτουργεί ως μέτρο σύγκρισης για τα επόμενα στάδια της σχέσης, όπου ο σύντροφος "απομυθοποιείται". Αυτό προκαλεί ματαίωση, απογοήτευση και αδυναμία διαχείρισης εκατέρωθεν και έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την περίοδο της "εξιδανικευμένης σχέσης" που έχουν βιώσει.

  Ο στόχος της θεραπείας ζεύγους είναι οι σύντροφοι να μπορούν να εκφράσουν ανοιχτά τα συναισθήματα, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους από τη σχέση και να διαμορφώσουν από κοινού μια αντίληψη του τι σημαίνει σχέση και γάμος, ανάλογα με τη φάση που βρίσκονται και τις αλλαγές του κύκλου ζωής. Δεν υπάρχει ιδανική ή τέλεια σχέση, αλλά μια σχέση που να καλύπτει τις ανάγκες των μελών της και στην οποία να μπορούν να συνυπάρχουν τα διαφορετικά "εγώ" του καθενός.

Διεύθυνση: Ύδρας 17, Μαρούσι

Τηλ: 210 80 67 947
E-mail: foivilekka@gmail.com
  • White Facebook Icon

© 2017 by Panagiotis Koutsouris.