Ψυχοθεραπεία παιδιών & εφήβων

   Πολλές φορές τα προβλήματα των παιδιών μπορεί να υποτιμώνται ή να μην τους δίνεται η πρέπουσα σημασία, είτε γιατί οι γονείς δυσκολεύονται να τα διαχειριστούν είτε γιατί πιστεύουν ότι θα περάσουν σε βάθος χρόνου. Συνήθως, όμως, όταν ένα παιδί εμφανίζει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή δυσκολία, κάτι θέλει να μας πει, γι'αυτό και απαιτείται η ανάλογη προσοχή από τη μεριά των ενηλίκων.

   Συχνά προβλήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν τόσο κατά την παιδική όσο και κατά την εφηβική ηλικία είναι η δυσκολία προσαρμογής στο σχολείο (κοινωνικά και μαθησιακά), η επιθετική συμπεριφορά, η δυσκολία στην κοινωνικοποίηση και στη δημιουργία και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, ο εκφοβισμός από τους συνομηλίκους, το άγχος, η ανασφάλεια, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η ζήλεια ανάμεσα στα αδέρφια, η βίωση ενός τραυματικού γεγονότος  στην οικογένεια, οι έντονες φοβίες και η ανάγκη αυτονόμησης.

   Η θεραπεία γίνεται αρχικά σε ατομικό επίπεδο και,  αν κριθεί σκόπιμο και βοηθητικό για το παιδί, περνάει σε επίπεδο οικογένειας. Στόχος της θεραπείας είναι το παιδί να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης  με τον θεραπευτή και να νιώσει αποδοχή από αυτόν, να μπορεί να εκφράζει άνετα τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, να ανακουφιστεί από τα τυχόν συμπτώματά του, να εξομαλυνθεί η καθημερινότητά του και να νιώσει πιο ήρεμο και χαρούμενο. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας χρησιμοποιούνται τόσο τα παραμύθια όσο και η ζωγραφική και η χειροτεχνία. Έτσι η όλη διαδικασία γίνεται πιο βοηθητική αλλά και πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη για τα παιδιά.

Διεύθυνση: Ύδρας 17, Μαρούσι

Τηλ: 210 80 67 947
E-mail: foivilekka@gmail.com
  • White Facebook Icon

© 2017 by Panagiotis Koutsouris.