Ψυχοθεραπεία οικογένειας

   Το κυρίαρχο σύστημα για το άτομο, με το οποίο παραμένει άρρηκτα δεμένο καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής του, δεν είναι άλλο από την οικογένεια. Τα μέλη μιας οικογένειας αλληλοπροσδιορίζονται και αλληλοεπηρεάζονται με τέτοιο τρόπο που καθιστά αδύνατη τη διερεύνηση και κατανόηση της συμπεριφοράς του ενός ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του άλλου.

 

  Η οικογένεια, όπως και κάθε ζωντανό σύστημα, έχει τη δική της δομή, τους δικούς της κανόνες και τρόπους  λειτουργίας. Μέσα από την οικογενειακή θεραπεία παρατηρείται η αλληλεπίδραση και τα δυναμικά μεταξύ των μελών, δίνεται ο λόγος σε όλα τα μέλη και λέγονται ανοιχτά πράγματα που ίσως υπό άλλες συνθήκες να μη μπορούσαν να ειπωθούν.

 

  Το πολύ σημαντικό είναι ότι μια προβληματική συμπεριφορά ή ακόμα και μια ψυχική ασθένεια, δεν αντιμετωπίζονται ως μια ατομική "ταμπέλα" αλλά ως ένα σύμπτωμα που κάτι δηλώνει για τη λειτουργία της οικογένειας. Εξετάζεται πάντα μέσα από το πρίσμα των ενδοοικογενειακών σχέσεων, της φάσης του κύκλου ζωής της οικογένειας, της ύπαρξης σημαντικών γεγονότων στην πορεία της. Συνεπώς, μια αλλαγή στα σχεσιακά δυναμικά μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη του συμπτώματος και στη βελτίωση των δεισλειτουργικών συμπεριφορών και να οδηγήσει την οικογένεια σε έναν πιο αρμονικό τρόπο συμβίωσης.

Διεύθυνση: Ύδρας 17, Μαρούσι

Τηλ: 210 80 67 947
E-mail: foivilekka@gmail.com
  • White Facebook Icon

© 2017 by Panagiotis Koutsouris.