" Διάβασμα για το σχολείο: αυτός ο καθημερινός αγώνας "

   Γιατί συχνά το διάβασμα και η διαπραγμάτευσή του επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα και την ισορροπία όλης της οικογένειας; Πώς μπορεί ένα παιδί να καταλάβει ότι το διάβασμα αποτελεί καθημερινή του υποχρέωση, για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνο; Μέχρι ποιο σημείο πρέπει να φτάνει η εμπλοκή του γονιού στην όλη διαδικασία; Ποιος είναι ο ρόλος των ορίων σε αυτό και πώς μπορούν να αποδειχθούν βοηθητικά;

Διεύθυνση: Ύδρας 17, Μαρούσι

Τηλ: 210 80 67 947
E-mail: foivilekka@gmail.com
  • White Facebook Icon

© 2017 by Panagiotis Koutsouris.