Ατομική ψυχοθεραπεία

   Η συστημική θεωρία πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του ’40 και έστρεψε την ψυχολογική ματιά από το άτομο στο «όλον» και από τα προσωπικά χαρακτηριστικά στο σχετίζεσθαι. Πρόκειται για ένα διευρυμένο μοντέλο θεώρησης και κατανόησης της πραγματικότητας, που βασίζεται στη λεγόμενη Γενική Θεωρία των Συστημάτων, όπως την διατύπωσε το 1968 ο βιολόγος Ludwig von Bertalanffy. Ο Bertanlaffy επεσήμανε και διατύπωσε γενικές αρχές και όρους (όπως ολότητα, διαφοροποίηση, ιεραρχική ταξινόμηση, σκοπός, όρια κ.α.) που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες σχεδόν τις επιστήμες για τη μελέτη και κατανόηση των συστημάτων. Ως σύστημα ορίζεται ένα σύνολο στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. Συνεπώς, κάθε αλλαγή σε κάποιο στοιχείο του συστήματος επιφέρει αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα (Bateson,1972). Μια οικογένεια, μια θεραπευτική ομάδα, μια σχολική τάξη, μια παρέα, ένα εργασιακό περιβάλλον είναι ένα ανθρώπινο σύστημα.

  Στα πλαίσια της συστημικής προσέγγισης, κάθε φαινόμενο μελετάται ως όλον και με τη λογική της κυκλικής σχέσης και όχι της γραμμικής αιτιότητας. Το άτομο δεν είναι αυθύπαρκτο, γεννιέται και εξελίσσεται μέσα σε συστήματα, με κυρίαρχο την οικογένεια. Κατά συνέπεια, τα συμπτώματα, οι δυσκολίες αλλά και οι αλλαγές που μπορεί να εμφανίσει στην προσωπική του πορεία είναι σε άμεση αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με τα σημαντικά συστήματα στα οποία ανήκει. Το αίτημα για βοήθεια του ατόμου προσεγγίζεται μέσα από το πρίσμα του ρόλου και της θέσης του στα συστήματα αυτά αλλά και τη συγκεκριμένη φάση στην οποία βρίσκονται.

 

  Με αυτό τον τρόπο το άτομο ανακουφίζεται και απενοχοποιείται, καθώς δεν αντιμετωπίζεται ως "προβληματικό" που απο δική του αδυναμία και ανεπάρκεια δε μπορεί να προχωρήσει. Η πορεία του συσχετίζεται με τις εξελικτικές φάσεις των αντίστοιχων συστημάτων όπου ζει και αναπτύσσεται. Κατά τη θεραπεία λαμβάνεται υπ'όψιν ότι το άτομο επηρεάζεται από το εκάστοτε σύστημα και ταυτόχρονα το επηρεάζει, χωρίς όμως να παραβλέπεται η ατομική ευθύνη, η προσωπική επιλογή και αυτοδιαχείριση.

Διεύθυνση: Ύδρας 17, Μαρούσι

Τηλ: 210 80 67 947
E-mail: foivilekka@gmail.com
  • White Facebook Icon

© 2017 by Panagiotis Koutsouris.